Create your own web pages in minutes...
Copyright 1999-2022 zagouras.gr All Rights Reserved.
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων

Αντικείμενο Ασφάλισης

Με το ασφαλιστήριο κατά κινδύνων Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) έναντι άλλων προσώπων, σε περίπτωση κατά την οποία λόγω κάποιας πράξης ή/ και παράληψής του έγινε άθελά του (ακουσίως) υπαίτιος να προκληθεί σωματική βλάβη (τραυματισ΅ός ή θάνατος) άλλου προσώπου (Φυσικού) ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία άλλου προσώπου (Φυσικού ή Νομικού). Η οικονομική υποχρέωση του υπαιτίου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προβλέπεται από το Αστικό Δίκαιο (άρθρα 914-938 του Αστικού Κώδικα περί αδικοπραξίας και άλλα νομοθετήματα)

Η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου παρέχεται ΅όνο σε σχέση με το επάγγελμα, την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα που αναγράφεται σε αυτό.

SSL Certificate
SSL Certificate