Create your own web pages in minutes...
Copyright 1999-2022 zagouras.gr All Rights Reserved.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

"ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ"(α) Ανάγκη επιβίωσης και αγάπη για τον ίδιο σας τον εαυτό


Υπάρχει μια έκφραση σχεδόν ποιητική που περιγράφει μια μεγάλη αλήθεια. Την αλήθεια ότι τρία (3) είναι τα πολυτιμότερα αγαθά σ΄ αυτόν τον κόσμο. Η ελευθερία, η υγεία και η νεότητα. Τρία αγαθά των οποίων την πραγματική αξία συνειδητοποιούμε μόνο όταν τα χάνουμε.

Η τρίτη ηλικία, τα γεράματα, είναι η πιο σκληρή έκφραση αυτής της αλήθειας αφού σ΄ αυτή την ηλικία έχουμε χάσει οριστικά το ένα αγαθό (νεότητα), έχει κλονισθεί ή αρχίζει να κλονίζεται το δεύτερο (υγεία) ενώ από την συρροή αυτών των απωλειών υπάρχει πλήρης στέρηση ή έστω σημαντική μείωση του τρίτου σπουδαίου αγαθού. Της ελευθερίας.

Σ΄ αυτή την δύσκολη και μεγάλη περίοδο ζωής, στην διάρκεια της οποίας κάθε άνθρωπος, πέραν της απώλειας των αγαθών αυτών βρίσκεται σε φυσική αδυναμία να παράγει το αναγκαίο εισόδημα για να ζήσει, η ύπαρξη ενός σταθερού μηνιαίου εισοδήματος, μιας σύνταξης προβάλλει και είναι ίσως, η πιο σπουδαία λύση για να γίνουν τα γεράματα λιγότερο σκληρά.

(β) Συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων της Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ με το "Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης"

Με το "Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης" η Ευρωπαϊκή Πίστη αναλαμβάνει την συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων της ισοβίως. Η σύνταξη παρέχεται στο 65ο έτος σε ύψος που συμφωνείται με τον ασφαλιζόμενο και είναι εγγυημένη.


(γ) Κόστος

Το "Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης" δεν έχει ουσιαστικά κόστος διότι στην πραγματικότητα πρόκειται για προγραμματισμένη αποταμίευση. Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλιζόμενου από ατύχημα η Ευρωπαϊκή Πίστη συνεχίζει τις καταβολές υπέρ του ασφαλισμένου χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωσή του, ώστε στην προσυμφωνημένη ημερομηνία να είναι εξασφαλισμένη η πληρωμή της συντάξεως. Ενδεικτικά για άνδρα ή για γυναίκα 30 ετών το ποσό μηνιαίας κατάθεσης 480€ αποδίδει ισόβια εγγυημένη σύνταξη 1.000€ μην. Τα μαθηματικά αποθέματα αυτών των καταθέσεων επενδύονται με επιτόκιο 1,5% από το πρώτο ευρώ.

1.    Ως πράξη προστασίας:

Με βάση τις παροχές του, δεν έχει υποκατάστατο. Με καμία άλλη μέθοδο δεν μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει τις παροχές του ιδιωτικού συστήματος συνταξιοδότησης και να ξεπεράσει την αδυναμία πειθαρχίας σε ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα αποταμίευσης. Είναι πράξη σοφίας για την επιβίωση σε μια ηλικία στην μεγάλη διάρκεια της οποίας κάθε άνθρωπος έχει ηυξημένες ανάγκες προστασίας. Όταν έχει χρήματα γίνεται "παππούλης" ! Όταν δεν έχει γίνεται "παλιόγερος". Είναι η μεγάλη περίοδος ζωής στην οποία έχουν χαθεί τα τρία πολυτιμότερα αγαθά των οποίων την αξία συνειδητοποιεί κάποιος όταν τα χάνει: Την νεότητα, (που χάθηκε οριστικά), την υγεία που έχει αρχίσει να κλονίζεται και την ελευθερία που περιορίζεται από την απώλεια της νεότητας και της υγείας. Στην πράξη μέσω του Ιδιωτικού Συστήματος Συνταξιοδότησης ο νέος και παραγωγικός εαυτός μας δανείζει τον εαυτό μας για να ζήσει στην περίοδο που δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα για να ζήσει. 

2.    Ως πράξη οικονομική:

Δεν υπάρχει πιο έξυπνη οικονομική πράξη ακόμη και αν δεν συνυπολογίσουμε την υπόστασή της ως πράξης προστασίας. Τι ζητάει ένας επενδυτής για να επενδύσει: i. Ασφάλεια, ii. Υψηλή απόδοση. Το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης τα προσφέρει και τα δύο στον ανώτατο βαθμό: Προσφέρει την ασφάλεια με κρατικό έλεγχο - Solvency, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, εποπτεία, αυξημένα κεφάλαια, επικουρικό ζωής. Προσφέρει υψηλή απόδοση 1,5%, απαλλαγή της σύνταξης από βάρη, πρόσθετη απόδοση μέσω των ειδικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Πίστης (Ασφαλιστικός Γονέας, Lifecard Credit & Ευρωπαϊκή Πίστη Lifecard Visa) και επιπλέον υπερβαίνει την αδυναμία κάθε ανθρώπου να αρχίσει και να ολοκληρώσει ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα αποταμίευσης και να μην το διακόψει πριν καλά - καλά το αρχίσει. Επίσης το ποσό κατάθεσης που απαιτείται το ορίζει ο ασφαλισμένος (ο αγοραστής) ανάλογα με τις δυνατότητές του και όχι η ασφαλιστική εταιρία (ο πωλητής).


Συνταξιοδοτικά από την Ιντερσαλόνικα· Ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου και με συμμετοχή στα κέρδη:

Με το ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα η εταιρία πληρώνει στον ασφαλισμένο, εφόσον ζει κατά την έναρξη της συνταξιοδότησης:
o Την ισόβια μηνιαία σύνταξη που συμφωνήθηκε με την αίτηση ασφάλισης,
o Εφάπαξ ποσό ίσο με την αξία εξαγοράς στη λήξη.
Επιπλέον των δύο παραπάνω επιλογών καταβάλλονται και τα συσσωρευμένα μερίσματα. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ασφάλισης καταβάλλονται στους δικαιούχους τα έως τότε πληρωμένα ασφάλιστρα και τα συσσωρευμένα μερίσματα.


· Ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλίστρων 2% & 5%:

Ισχύει ότι και στο προηγούμενο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με τη διαφορά ότι η πληρωμή των ασφαλίστρων αναπροσαρμόζεται ετησίως με 2% ή 5% μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ασφαλιστηρίου.


ΕΦΑΠΑΞ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΗ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ δημιούργησε το νέο πρόγραμμα «Το Εφάπαξ των Ελλήνων», το οποίο διατίθεται με αρχικό κεφάλαιο που ξεκινάει από 100 μόλις ευρώ, και εγγυάται ως τεχνικό επιτόκιο για όλη τη εικοσαετή διάρκειά του το 2,00%.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το " Το Εφάπαξ Των Ελλήνων " είναι τα εξής:

. Εγγυημένη παροχή. Προβλέπεται εγγυημένη αξία λήξης ίση με τη συσσωρευμένη αξία του εφάπαξ ασφάλιστρου επένδυσης στη λήξη του προγράμματος.

. Το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 2,00%, από τα υψηλότερα της αγοράς, είναι εγγυημένο για όλη την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.

. Ευελιξία στην επιλογή του ύψους του εφάπαξ ποσού που επιθυμείτε να επενδύσετε (με ελάχιστο τα 100€) στην επιλογή της παροχής σας στη λήξη του προγράμματος. Μπορείτε να επιλέξετε καταβολή του συνολικού ποσού εφάπαξ ή ως ισόβια μηνιαία σύνταξη ή ως συνδυασμός αυτών.

. Εκχώρηση ή Ενεχυρίαση. Προβλέπεται η δυνατότητα να εκχωρηθεί ή να τεθεί ως ενέχυρο , εκμεταλλευόμενος ο ασφαλισμένος την εγγυημένη απόδοσή του στην λήξη του, η οποία ευκρινώς αναγράφετε επί του τίτλου.

. Δικαίωμα Δανείου. Παρέχει στον ασφαλισμένο την δυνατότητα αίτησης δανείου από την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής για ποσό που δεν θα υπερβαίνει την αξία εξαγοράς.Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα με επιστροφή Ασφαλίστρων σε περίπτωση Θανάτου.


Αφορά όσους θέλουν να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους και μετά την συνταξιοδότησή τους.

Με το Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα η Εταιρία πληρώνει στον Ασφαλισμένο, εφόσον ζει κατά την έναρξη της συνταξιοδότησης:

Την ισόβια μηνιαία σύνταξη που συμφωνήθηκε με την αίτηση ασφάλισης.

Εφάπαξ ποσό ίσο με την αξία εξαγοράς στη λήξη της ασφάλισης.

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ασφάλισης καταβάλλονται στους δικαιούχους τα έως τότε πληρωμένα ασφάλιστρα προσαυξημένο με το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο.


Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα με αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλίστρων 2% & 5%


Ισχύει ότι και στο Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα με τη διαφορά ότι η πληρωμή των ασφαλίστρων αναπροσαρμόζεται ετησίως με 2% ή 5% μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Ασφαλιστηρίου.SSL Certificate
SSL Certificate